O nas

Nasz cel:

Naszym celem jest tworzenia społeczeństwa otwartego na różnorodność, sprawiedliwego, gwarantującego równe prawa i wolności oraz dbającego o zachowanie środowiska naturalnego i prawa zwierząt. Cel ten realizujemy poprzez metodyczne wspieranie osób i grup działających na rzecz powyższych wartości przy równoczesnym poszanowaniu tych wartości.

Kontrakt grupy:

Kontrakt ten powstaje w celu zagwarantowania poszanowania naszych wspólnych wartości w trakcie spotkań i prac grupy oraz w trakcie organizowanych/prowadzonych przez nas warsztatów. Wyznajmy wspólne wartości wzajemnego szacunku i solidarności międzyludzkiej. Wierzymy w prawo każdego człowieka do czynnego, osobistego i dobrowolnego uczestnictwa w życiu społecznym i wszystkich decyzjach, które w sposób bezpośredni lub pośredni będą go dotyczyły. Wierzymy, że decyzje nie mogą być podjęte wbrew woli i uczuciom żadnej osoby w grupie. Zdając sobie sprawę z istniejących w społeczeństwie stereotypów i opresji dotykających wielu grup społecznych, chcemy tworzyć przyjazne warunki do dialogu i podejmowania decyzji oraz dbać o to by proces podejmowania decyzji włączał wszystkie osoby w nim uczestniczące bez względu na różnorodność ich tożsamości. Wierzymy, że proces prowadzący do celu jest tak samo ważny jak osiągnięcie celu. Cenimy środowisko naturalne i wierzymy w konieczność zachowania go w jak najlepszym stanie. 

Członkowie grupy:

*Przemek* – jestem trenerem eksplorującym obszary płaskiej struktury w procesach edukacyjnych. Mam za sobą kilkaset godzin poprowadzonych  spotkań, warsztatów i szkoleń głównie z obszaru budowania zespołów, komunikacji i pracy z młodymi ludźmi. Eksperyment z konsensusem zacząłem kilkanaście miesięcy temu w Ljublianie i od tego czasu staram się stosować ta metodę podejmowania decyzji. Prywatnie jestem świeżo upieczonyn tatą, ekologicznym ogrodnikiem – amatorem i entuzjastą dwóch kółek.

*Mo* – feministka, socjolożka, fotografka. wspiera różne inicjatywy na rzecz równouprawnienia, członkini ack warszawa i innych kolektywów w polsce i poza. bada i praktykuje genderbending.

*Kuba* – Z konsensusem zapoznałem się działając w grupach niehierarchicznych. Interesują mnie alternatywne modele edukacji i samoorganizacji. Zawodowo jestem wykładowcą akademickim i inżynierem.

*Konrad*  – absolwent socjologii, weganin, rowerzysta i prekariusz.  W przeszłości związany byłem z szeregiem inicjatyw oddolnych, obecnie spełniam się głównie w grupach skłoterskich i antyfaszystowskich. Podejmowanie decyzji metodą konsensusu szlifowałem m. in. na specjalnie temu poświęconym tygodniowym warsztacie prowadzonym przez aktywistów z całej Europy.

*Ewe* – animator kultury, aktywista społeczny. Osadzony w queer i feminiźmie, zajmuje się pracą z ciałem, na różnych obszarach; zarówno praktycznie jak i teoretycznie. Ćwiczy stosowanie i implementowanie konsensualnego podejmowania decyzji w wielu nieformalnych inicjatywach, których jest częścią. Uczestniczył w i prowadził warsztaty w różnych kontekstach geograficznych i społecznych, dotyczące tematów takich jak: konsensus, dynamika grupowa, nieformalne hierarchie, anty-opresyjne, radykalne wsparcie emocjonalne, praca z ciałem w kontekście opresji społecznej, wypalenie aktywistyczne, akcje bezpośrednie, rozwiązywanie konfliktów.

*Bordowa*-pedagożka, feministka, trenerka. Działałam w kilku nieformalnych kolektywach, które na różne sposoby podejmowały tematykę niehierarchiczności, teoretycznie oraz praktycznie, poszukując narzędzi pracy grupowej. Doświadczenia te wykorzystuję również w pracy z dziećmi i osobami starszymi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *