O nas / About us

English version below

[PL]

Jesteśmy nieformalnym kolektywem trenerskim. Zajmujemy się wspieraniem grup oddolnych w walce o zrównoważoną, długotrwałą i radykalną zmianę. Prowadzimy warsztaty dotyczące:
– konsensusu
– procesów grupowych
– struktur niehierarchicznych
– rozwiązywania konfliktów
– wypalenia aktywistycznego
– wsparcia emocjonalnego
– traumy i jej przerabiania
– zrównoważonego aktywizmu

Napisz, jeśli potrzebujesz_ecie wsparcia/warsztatu/materiałów dotyczących powyższych tematów.

[EN]

We are an informal collective of trainers. We support grass-root groups in the struggle for sustainable, long-lasting, radical change. We facilitate workshops on:
– consensus
– group processes
– non-hierarchical structures
– conflict resolution
– activist burnout
– emotional support
– trauma support
– sustainable activism

If you need support/workshop/ materials on any of this topics – contact us!