Nasze wartości / Our values

English version below

[PL]

Nasze wartości: Wyznajemy wartości wzajemnego szacunku i solidarności międzyludzkiej. Wierzymy w prawo każdej osoby do czynnego i dobrowolnego uczestnictwa w życiu społecznym i wszystkich decyzjach, które w sposób bezpośredni lub pośredni będą go/jej dotyczyły. Zdając sobie sprawę z istniejących w społeczeństwie stereotypów i opresji, chcemy tworzyć przyjazne warunki do dialogu i współdziałania oraz dbać o to by proces podejmowania decyzji włączał wszystkie osoby, których dotyczy, bez względu na różnorodność ich tożsamości. Wierzymy, że proces prowadzący do celu jest tak samo ważny jak osiągnięcie celu. Cenimy środowisko naturalne i wierzymy w konieczność zachowania go w jak najlepszym stanie.

[EN]

Our values: We rely on respect and mutual support. We believe in each person’s right to participate actively and voluntarily in social life and all the decisions that might directly or indirectly concern them. We are conscious of stereotypes and oppressions present in the society, thus we would like to create a friendly environment encouraging dialog and cooperation. We support decision making processes that involve everyone, whom it may concern, regardless of their identities. We believe that the process itself is equally important as reaching the goal. We respect nature and want to preserve her in the best possible condition.