Osoby / People

English version below

[PL]

Mo – feministka, socjolożka, fotografka. wspiera różne inicjatywy na rzecz równouprawnienia, członkini ack warszawa i innych kolektywów w polsce i poza. bada i praktykuje genderbending.

Kuba – z konsensusem zapoznałem się działając w grupach niehierarchicznych. Interesują mnie alternatywne modele edukacji i samoorganizacji. zawodowo jestem wykładowcą akademickim i inżynierem.

Ewe – osadzony w queer i feminiźmie, zajmuje się pracą z ciałem, na różnych obszarach; zarówno praktycznie jak i teoretycznie. Uczestniczył i prowadził warsztaty w różnych kontekstach geograficznych i społecznych.

Bordowa– pedagożka, feministka, trenerka. Działałam w kilku nieformalnych kolektywach, które na różne sposoby podejmowały tematykę niehierarchiczności, teoretycznie oraz praktycznie, poszukując narzędzi pracy grupowej. Doświadczenia te wykorzystuję również w pracy z dziećmi i osobami starszymi.

[EN]