Wsparcie / Support

SPINA oferuje wsparcie!

Dla osób zaangażowanych w oddolny aktywizm/działalność na rzecz szeroko pojętej zmiany społecznej i ekologicznej.

Uważamy, że dostęp do dbania o swój dobrostan psycho-emocjonalny powinien być zapewniony każdej osobie, która go potrzebuje. Doświadczenie podpowiada nam, że jest z tym trudno – czy to za sprawą finansów, problemów ze znalezieniem odpowiedniej terapeutki_y, która rozumie nasz kontekst czy z powodu opinii ‘środowiska’, które nie ceni pracy z emocjami (choć to sie zmienia na naszych oczach).

Ułatwienie dostępu do takiego wsparcia to kolejny krok SPINY w stronę budowania zmiany, której celem jest budowanie zrównoważonych i trwałych alternatywnych struktur społecznych w sposób włączający i oddolny.

– WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Oferujemy interwencyjne spotkania z psycholożką dla aktywistek_ów, osób zaangażowanych społecznie, działających na rzecz szeroko pojętej zmiany społecznej i ekologicznej. Współpracująca z nami psycholożka ma odpowiednią wiedzę i przygotowanie do pracy z taką grupą odbiorców_czyń.

Spotkania są częściowo finansowane ze środków SPINY, koszt jednego spotkania to 50zł. Skontaktuj się z nami, jeśli nie jesteś w stanie pokryć tych kosztów, znajdziemy rozwiązanie, nie chcemy, żeby finanse były przeszkodą w dostępie do wsparcia.
Jedna osoba może umówić się na 1 do 3 spotkań w ramach wsparcia oferowanego przez SPINĘ. Spotkania będą odbywać się w Warszawie.

Sesje będzie prowadzić Agnieszka Ważyńska – psycholożka kliniczna i pedagożka, która pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Specjalizuje się w terapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązaniach. Od lat związana jest z warszawskim środowiskiem alternatywnym.

Napisz na spina(at)riseup.net wpisując w temat ‘wsparcie psychologiczne’, jeśli chcesz się umówić na spotkanie.

– WSPARCIE WARSZTATOWO – FACYLITATORSKIE\

Oferujemy spotkania online (skajp/zoom/jitsi/inne medium) z członkiniami_ami kolektywu SPINA, nakierowane na pomoc w rozwiązywaniu wyzwań w moderacji, facylitacji spotkań czy pracy grupy, pomoc przy układaniu warsztatu wspierającego zmianę społeczną/ekologiczną czy przegadanie innych zagadnień mieszczących się w obszarze specjalizacji SPINY.

Spotkania są nieodpłatne, ale możesz zawsze wpłacić donację żeby wesprzeć naszą działalność!

Jeśli chcesz umówić się na spotkanie online napisz na spina(at)riseup.net wpisując w temat “wsparcie warsztatowo-facylitatorskie” i krótko opisując to, co chcesz przegadać.